Mijneigenbibliotheek.nl Bibliotheken stad en provincie Groningen

De Volksuniversiteit in vanBeresteyn

Voor het derde jaar biedt Volksuniversiteit vanBeresteyn cursussen aan in Veendam. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de bibliotheek. Het cursusaanbod voor het seizoen 2013-2014 vindt u in het linkermenu.

Privacy & gebruik  Copyright Biblionet Groningen 2014